მეზობელი სიტყვები
flavin mononucleotide
არსებითი სახელი
/͵fleɪvɪnmɒnəʊʹnju:klɪətaɪd/

ბიოქ. ფლავინ-მონონუკლეოტიდი, ფმნ (კოფერმენტი; აგრ. riboflavin-5'-phosphate; აბრევ. FMN).