მეზობელი სიტყვები
foliate papillae
არსებითი სახელი
/͵fəʊlɪətpəʹpɪli:/

pl ანატ. ფოთლისებრი დვრილები (ენისა).