მეზობელი სიტყვები
follicle-stimulating hormone
არსებითი სახელი
/͵fɒlɪklʹstɪmjʊleɪtɪŋʹhɔ:məʊn/

ფიზიოლ. ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონი (გონადოტროპული ჰორმონი; აბრევ. FSH).