მეზობელი სიტყვები
foregut
არსებითი სახელი
/ʹfɔ:gʌt/

ანატ., ზოოლ. წინა ნაწლავი, სტომოდეუმი (საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის წინა განყოფილება).