მეზობელი სიტყვები
forelimbs
არსებითი სახელი
/ʹfɔ:lɪmz/

pl ზოოლ. წინა კიდურები.