მეზობელი სიტყვები
forest
არსებითი სახელი
/ʹfɒrɪst/

ეკოლ. ტყე.