მეზობელი სიტყვები
forest floor
არსებითი სახელი
/͵fɒrɪstʹflɔ:(r)/

ეკოლ. მიწის / ნიადაგის ზედაპირი ტყეში (ტყის საფენის ჩათვლით).