მეზობელი სიტყვები
forficulate
ზედსართავი სახელი
/fɔ:ʹfɪkjʊlət/

ბოტ., ზოოლ. მაკრატლისებრი, ფორმით მაკრატლის მსგავსი; forficulate palpi of certain scorpions ზოგიერთი მორიელების მაკრატლისებრი პალპები.