მეზობელი სიტყვები
forma specialis
არსებითი სახელი
/͵fɔ:məʹspɛʃlɪs/

(pl formae speciales) მიკოლ., ბოტ. განსაკუთრებული ფორმა (კონკრეტულ მასპინძელთან ადაპტირებული მცენარეული პარაზიტის, უპირატ. ობის სოკოს, აღმნიშვნელი საერთაშორისო ტაქსონომიური ერთეული; აბრევ. f. sp.).