მეზობელი სიტყვები
fungistatic
ზედსართავი სახელი
/͵fʌndʒɪʹstætɪk, ͵fʌŋgɪ-/

ფუნგისტატიკური, სოკოების ზრდის / გამრავლების დამთრგუნველი.