მეზობელი სიტყვები
fungivory
არსებითი სახელი
/ʹfʌŋdʒɪvərɪ, ʹfʌngɪ-/

სოკოებით კვება, მიკოფაგია (აგრ. mycophagy) [იხ. აგრ. fungivore].