მეზობელი სიტყვები
fungology
არსებითი სახელი
/fʌŋʹgɒlədʒɪ/

იშვ. მიკოლოგია, სოკოების შემსწავლელი დარგი.