მეზობელი სიტყვები
fungous
ზედსართავი სახელი
/ʹfʌŋgəs/

1) სოკოსი, სოკოსთან დაკავშირებული; სოკოვანი;

2) სოკოსებრი, სოკოს მსგავსი (ფორმით, სტრუქტურით და ა.შ.).