მეზობელი სიტყვები
fungus gnat
არსებითი სახელი
/ʹfʌŋgəsnæt/

ენტ. სოკოს კოღო (ორფრთიანთა რიგის მცირე ზომის მწერი; Mycetophilidae fam.).