მეზობელი სიტყვები
funis
არსებითი სახელი
/ʹfju:nɪs/

ემბრ. ჭიპლარი.