მეზობელი სიტყვები
funnel
არსებითი სახელი
/ʹfʌnl/

ზოოლ. კუნთოვანი ძაბრი (თავფეხიანი მოლუსკების სიფონი, რომელსაც ისინი რაკეტის პრინციპით მოძრაობისათვის იყენებენ).