მეზობელი სიტყვები
fur
არსებითი სახელი
/fɜ:(r)/

1. ზოოლ. ბეწვი; ტყავი;

2. ბოტ. ბუსუსი (მცენარის ნაყოფზე და მისთ.).