მეზობელი სიტყვები
furfuraceous
ზედსართავი სახელი
/͵fɜ:fəʹreɪʃəs/

ბოტ., ზოოლ. ქერცლისებრი ნაფიფქის / საფრის მქონე.