მეზობელი სიტყვები
Furipteridae
არსებითი სახელი
/ʹfjʊərɪptərɪdi:/

pl მმლ. ნისლა ღამურები (Furipteridae fam.).