მეზობელი სიტყვები
Furipterus
არსებითი სახელი
/ʹfjʊərɪptərəs/

მმლ. უცერათითო ღამურა (Furipterus gen.).