მეზობელი სიტყვები
furniture beetle
არსებითი სახელი
/ʹfɜ:nɪtʃəbi:tl/

ენტ. ავეჯის რკილი (Anobium punctatum).