მეზობელი სიტყვები
Fusarium
არსებითი სახელი
/fjʊʹzɛərɪəm/

მიკოლ. ფუზარიუმი (ფუზარიოზის გამომწვევი სოკოების გვარი; Fusarium gen.).