მეზობელი სიტყვები
fused protein
არსებითი სახელი
/ʹfju:zd͵prəʊti:n/

მოლ. ბიოლ., გენ. ჰიბრიდული / შედგენილი ცილა, ქიმერული ცილა (სხვადასხვა ცილების მაკოდირებელი ორი ან რამდენიმე გენის შეერთების გზით ხელოვნურად შექმნილი პოლიპეპტიდი, რომელიც გამოიყენება გენების ტრანსფექციისთვის).