მეზობელი სიტყვები
fusiform initial
არსებითი სახელი
/ʹfju:zɪfɔ:mɪʹnɪʃl/

ბოტ. თითისტარისებრი ინიციალური / საწყისი უჯრედი (ჭურჭლოვანი კამბიუმის უჯრედი, რომლისგანაც მეორადი ქსილემა ან ფლოემა წარმოიქმნება).