მეზობელი სიტყვები
fusome
არსებითი სახელი
/fju:səʊm, ʹfju:zəʊm/

ციტ. ფუზომა (ორგანელა დროზოფილის უჯრედში).