მეზობელი სიტყვები
fuzz
არსებითი სახელი
/fʌz/

ბოტ. ბუსუსი.