მეზობელი სიტყვები
GA
/͵dʒi:ʹeɪ/

აბრევ.

1. = gibberellic acid;

2. = gibberellin;

3. = Golgi apparatus.