მეზობელი სიტყვები
gadfly petrel
არსებითი სახელი
/͵gædflaɪʹpɛtrəl/

ორნ. მეგრიგლია (Pterodroma gen.).