მეზობელი სიტყვები
Gadidae
არსებითი სახელი
/ʹgeɪdɪdi:/

pl იქთ. ვირთევზასებრნი (Gadidae fam.).