მეზობელი სიტყვები
GAG
/͵dʒi:eɪʹdʒi:/

აბრევ. = glycosaminoglycan.