მეზობელი სიტყვები
galactagogue
არსებითი სახელი
/gəʹlæktəgɒg/

ფიზიოლ., მედ. ლაქტაციის მასტიმულირებელი აგენტი; რძის მომგვრელი საშუალება.