მეზობელი სიტყვები
galactosamine
არსებითი სახელი
/͵gælækʹtəʊsəmi:n/

ქიმ. გალაქტოზამინი (მუკოპოლისაქარიდების ჯგუფის ამინოშაქარი).