მეზობელი სიტყვები
Galapagos giant tortoise
არსებითი სახელი
/gəʹlæpəgəs͵dʒaɪəntʹtɔ:təs/

რეპტ. გალაპაგოსური გიგანტური კუ (Chelonoidis nigra / Geochelone elephantopus).