მეზობელი სიტყვები
Galbulimima
არსებითი სახელი
/͵gælbjʊəlɪʹmaɪmə/

ბოტ. გალბულიმიმა (Galbulimima gen.).