მეზობელი სიტყვები
galbulus
არსებითი სახელი
/ʹgælbjʊləs/

(pl galbuli) ბოტ. კვიპაროსის და მისთ. გირჩა.