მეზობელი სიტყვები
Galerida
არსებითი სახელი
/gəʹlɪəraɪdə/

ორნ. ქოჩორა ტოროლა (Galerida gen.).