მეზობელი სიტყვები
Galerina
არსებითი სახელი
/gəʹlɪəraɪnə/

მიკოლ. გალერინა (სოკოების გვარი; Galerina gen.).