მეზობელი სიტყვები
Galium
არსებითი სახელი
/ʹgeɪlɪəm/

ბოტ. ენდრონიკა (Galium gen.).