მეზობელი სიტყვები
gall²
არსებითი სახელი
/gɔ:l/

ფიზიოლ. მოძვ. ნაღველი [იხ. აგრ. bile].