მეზობელი სიტყვები
gallic acid
არსებითი სახელი
/͵gælɪkʹæsɪd/

ქიმ. გალმჟავა (ჩაის ფოთლებში და სხვ. მცენარეებში შემავალი ორგანული ნაერთი, ტანინის ჰიდროლიზის პროდუქტი).