მეზობელი სიტყვები
Galliformes
არსებითი სახელი
/͵gælɪʹfɔ:mi:z/

pl ორნ. ქათმისნაირნი (Galliformes ord.).