მეზობელი სიტყვები
gallinaceous
ზედსართავი სახელი
/͵gælɪʹneɪʃəs/

ორნ. ქათმისნაირი, ქათმის მსგავსი; ქათმისნაირთა რიგში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული.