მეზობელი სიტყვები
Gallinula
არსებითი სახელი
/ʹgælɪnju:lə/

ორნ. წყლის ქათამი (Gallinula gen.).