მეზობელი სიტყვები
gall midges
არსებითი სახელი
/ʹgɔ:lmɪdʒi:z/

pl ენტ. მეგალესებრნი (Cecidomyiidae / Itonididae fam.).