მეზობელი სიტყვები
gallotannin
არსებითი სახელი
/͵gæləʊʹtænɪn/

ქიმ. გალოტანინი (პოლიმერი).