მეზობელი სიტყვები
gall wasps
არსებითი სახელი
/ʹgɔ:lwɒsps/

pl ენტ. მეკაკლურები (Cynipoidea supfam.).