მეზობელი სიტყვები
galvanotropism
არსებითი სახელი
/͵gælvənəʊʹtrɒpɪzəm/

ბოტ. გალვანოტროპიზმი, ტროპიზმი ელექტრული სტიმულის საპასუხოდ.