მეზობელი სიტყვები
gametic disequilibrium
არსებითი სახელი
/gəʹmɛtɪkdɪs͵i:kwɪʹlɪbrɪəm/

გენ. გამეტური უწონასწორობა (პოპულაციაში გენური ალელების ან მარკერების გარკვეული კომბინაციების წარმოჩენა მომატებული სიხშირით იმასთან შედარებით, რაც შემთხვევითობის კანონით იყო გათვალისწინებული).