მეზობელი სიტყვები
gametogenesis
არსებითი სახელი
/gə͵mi:təʊʹdʒɛnɪsɪs/

(pl gametogeneses) ციტ. გამეტოგენეზი, გამეტების წარმოქმნა.