მეზობელი სიტყვები
gametogony
არსებითი სახელი
/͵gæməʹtɒgənɪ/

მიკრ. გამეტოგონია (აპიკომპლექსების / სპორიანების სასიცოცხლო ციკლის სტადია, რომლის დროსაც გამეტები წარმოიქმნება).